แทค-เอ็ม กรุ๊ป บริจาคห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก

แทค-เอ็ม กรุ๊ป บริจาคห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก แทค-เอ็ม กรุ๊ป บริจาคห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก ConTel Swab Unit Positive Pressure Room จำนวน 1 ห้อง มอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้โรงพยาบาลรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้ทันท่วงที และผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Continue Readingแทค-เอ็ม กรุ๊ป บริจาคห้องตรวจหาเชื้อแรงดันบวก