พร้อมพัฒนาโครงการก่อสร้าง
จากเศรษฐกิจพอเพียง...สู่เศรษฐกิจสุขประชา
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
คุณพิษณุพร อุทกภาชน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เคหะสุขประชา
ให้การต้อนรับ คุณสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธนินทร์ รัตนศิริวิไล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
สองบริษัทผู้ถือหุ้นโดยได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้างในโครงการ และอื่น ๆ
ณ บมจ.เคหะสุขประชา พร้อมถือโอกาสนี้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก