การเคหะแห่งชาติ ดีเดย์จัดอีเวนต์ Open House เปิดตัวเป็นทางการธุรกิจร่วมทุน “บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)”

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น (AMC) ผู้นำในการผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายหลากหลายสินค้าวัสดุและวัสดุก่อสร้างที่เน้นคุณค่านวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ทุกงานโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมผลิต บริการและออกแบบด้วยมาตรฐานสากล ในฐานะผู้ถือหุ้นให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ Keha Sukpracha Public Company Limited : K-HA คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นบริษัทในเครือการเคหะแห่งชาติโดยวางเป้าหมายให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้อย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบการเช่าบ้านพร้อมที่ทำกินสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งส่งเสริมการออมผ่านการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมผ่านการจัดประโยชน์พื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง