เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
TAC-M GROUP HISTORY


แทค-เอ็ม กรุ๊ป
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและการออกแบบ
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ ร้านค้า ผู้ออกแบบ พนักงาน และสังคม
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอย่างยั่งยืน

  • พ.ศ. 2511 ร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตท่อเหล็กซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรก ๆ ในประเทศไทย
  • พ.ศ. 2527 ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ “Thai Metal” ซึ่งเป็นโรงงานอัดรีดอลูมิเนียมด้วยการชุบ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
  • พ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้ง บริษัทฯ TFQ (โรงงานผลิตท่อในประเทศจีน) ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐาน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถส่งออกไปทั่วโลก
  • พ.ศ 2545 ก่อตั้งกลุ่ม Syler ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ คือการสร้างกลุ่มวิศวกรรมการออกแบบและการตลาด ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยเริ่มต้นจากเพียง 1 ผลิตภัณฑ์ พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 15 ปี

ปัจจุบัน ภายใต้ แทค-เอ็ม กรุ๊ป ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากถึง 15 แบรนด์หลัก โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุน อีกหลากหลายยี่ห้อ ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งทั้งหมดนี้ จึงก่อให้เกิด TAC-M Group (Thai Advanced Construction Materials) โดยมุ่งหวังให้ TAC-M Group เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง (Center of Construction Materials Innovation) อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์ (Vision)

Leading through innovation & design in construction materials

ขึ้นเป็นผู้นำจากนวัตกรรมและการออกแบบทางด้านวัสดุก่อสร้าง

พันธกิจ (Mission)

Create a strong market position, through engineering design & excellence.

สร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งผ่านเทคโนโลยี การออกแบบและความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

ปรัชญา (Philosophy)

We want our customers to feel that they have received professional service and have bought well designed & competitive products, that outperform other products in that market sector.

เราต้องการให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่ดีและได้รับผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบอย่างเป็นเลิศในเชิงวิศวกรรมเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั่วไปในท้องตลาด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีในราคายุติธรรมสู่มือคุณ