เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ประวัติบริษัทฯ

  • ในปี พ.ศ. 2511 ร่วมก่อตั้งโรงงานผลิตท่อเหล็กในนาม “สหไทย” ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย
  • ในปี พ.ศ. 2527 ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ “Thai Metal” ซึ่งเป็นโรงงานอัดรีดอลูมิเนียมด้วยการชุบ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
  • ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทฯ TFQ ก่อตั้งขึ้น (โรงงานผลิตท่อในประเทศจีน) ซึ่งเป็นการลงทุนในเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้น
  • ในปี 2545 ก่อตั้งกลุ่ม Syler ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ คือการสร้างกลุ่มวิศวกรรมการออกแบบและการตลาด ซึ่งจะแนะนำผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง โดยเริ่มจาก 1 ผลิตภัณฑ์ เติบโตขึ้นระยะเวลา 15 ปีมีถึง 15 แบรนด์หลักโดยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนหลายยี่ห้อ จึงก่อให้เกิด TAC-M Group (Thai Advanced Construction Materials) โดยต้องการให้ TAC-M Group เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง (Center of Construction Materials Innovation)

วิสัยทัศน์ (Vision)

Leading through innovation & design in construction materials

เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและการออกแบบ

พันธกิจ (Mission)

Create a strong market position, through engineering design & excellence.

สร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมและความเป็นเลิศ

ปรัชญา (Philosophy)

Syler Group’s philosophy is to create a strong market position, through engineering design & excellence.

We want our customers to feel that they have bought well designed & competitive products,

that outperform other products in that market sector.

One of our key strengths is designing products that integrate

with each other as you can see on the later schematic.

การสร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งโดยผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมและความเป็นเลิศ

เราต้องการให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่าพวกเขาได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการออกแบบ

และการแข่งขันที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในส่วนของตลาดดังกล่าว

หนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของเราคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมเข้าด้วยกัน