ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ (AZAY) สำหรับการรักษาพยาบาล

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. โบนัสประจำปี
 4. ท่องเที่ยวประจำปี
 5. กิจกรรมกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่

วิธีการสมัครงาน

 1. คลิกที่ปุ่ม สมัครงาน แล้วกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบ หรือ
 2. ส่งอีเมลมาที่ฝ่ายบุคคล: prapaporn@sylergroup.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Online Marketing (Website) / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, SEM, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
 • จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ สำหรับการลง Content ต่างๆ
 • ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
 • ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 21 – 28 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านการดูแลเว็บไซต์อย่างน้อย 1-2 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน SEO/SEM
 • สามารถออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น Web Stat, Google Webmaster, Google Analytics, Facebook) ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • หากมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้าน Graphics, การจัดการ Hosting (เช่น FTP, Control Panel) จะเป็นประโยชน์มากขึ้นในการพิจารณา

2. Human Resource Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร สรรหา-คัดเลือก
 • ช่วยจัดเตรียมงานเอกสาร เช่น ใบสมัครงาน งานฝึกอบรมพนักงาน สัญญาจ้างงาน
 • เฟ้นหาและร่วมคัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งต่างๆ
 • รับผิดชอบงานด้านบุคคลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • รับผิดชอบงานบุคคลด้านอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ ไม่กำหนด
 • การศึกษา ปริญญาตรี-สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, พัฒนาชุมชน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์สำนักงานได้

3. Sale Engineer (ร้านตัวแทน) **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง
 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ร้านค้าตัวแทน
 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน
 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า จากการใช้งานสินค้า
 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

​คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี
 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และ การประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. Sale Engineer (ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการขายของตนเอง
 • เสนอสินค้าและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทุกประเภท
 • รับคำสั่งซื้อ พร้อมติดตามกระบวนการจนถึง ลูกค้าติตตั้งเสร็จ เริ่มใช้งาน
 • ทำแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย เช่น รายงานการขายรายลูกค้า รายงานโครงการ รายงานตัวแทน รายงานที่มาของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายการตลาด
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า จากการใช้งานสินค้า
 • วางแผนยอดขายล่วงหน้า

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทางการขายอย่างน้อย 3 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี
 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และการประสานงานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5. Senior Accounting Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานด้านบัญชี ด้านภาษี
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี ประจำเดือน
 • ช่วยดูแลด้านการเงินของบริษัทฯ เช่นทำเช็คจ่าย การรับเช็ค
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ธนาคาร สรรพากร

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 25 – 38 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทางการปิดงบประจำปี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์สำนักงานได้

6. Business Development Officer

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในต่างประเทศ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ ไม่มี (ถ้ามีจะพิจารณาพิเศษ)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ได้ดี

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีความรับผิดชอบสูง / มีความอดทน
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี และอุปกรณ์สำนักงานได้